Vac - xin Corona

Add to
My games
Add to
Wishlist
Save to
Collection
No reviews
Exceptional
Meh
Skip

About

Thí sinh dự thi: Kiều An Duy

Tên sản phẩm: Vac - xin Corona

Video giới thiệu game

Ý tưởng của game là bác sĩ trên đường đi tìm kiếm vắc-xin phòng ngừa virus Corona. Trên quãng đường đi, bác sĩ phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người xung quanh. Sau khi hoàn thành thử thách, cuối hành trình bác sĩ sẽ tìm thấy vắc-xin để có thể phòng chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Platforms
Release date
Developer
MindX - Technology & Startup school
Age rating
Not rated
Tags
Vac - xin Corona screenshot, image №2326748 - RAWG
Edit the game info
Last Modified: Apr 3, 2020

Where to buy

itch.io